Betaal veilig en snel met iDeal

Een product uitproberen?

SDG 14: Duurzame blauwe economie

SDG 14 – Leven in het water, is een van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) die zijn vastgesteld door de Verenigde Naties als onderdeel van de 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling. Oceanen en zeeën bedekken meer dan twee derde van het aardoppervlak en bevatten 97% van al het water op aarde. Zij voorzien ons van een belangrijke bron van voedsel en andere natuurlijke hulpbronnen, waaronder geneesmiddelen, biobrandstoffen en andere producten.

Duurzame blauwe economie

Zeewater vormt het grootste ecosysteem ter wereld. Echter, de impact van klimaatverandering, overbevissing en vervuiling vormen een ernstige bedreiging. Niet alleen voor dit ecosysteem zelf, maar ook voor de waarde en welzijn die mensen eraan ontlenen.

SDG 14 heeft als doel het behoud en duurzaam gebruik van de oceanen, zeeën en maritieme te helpen, om zo een gezond en veerkrachtig zeeleven te vergroten. SDG 14 is van essentieel belang voor de gezondheid en bescherming van onze oceanen en zeeën. De oceanen spelen immers een cruciale rol in ons klimaat, in het leveren van voedsel en zijn noodzakelijk voor de biodiversiteit. SDG 14 draagt bij aan een duurzame blauwe economie en aan de welvaart en het welzijn van de hele wereldbevolking.

Belangrijke aspecten van SDG 14

  • Bescherming van bedreigde diersoorten, het behoud van mariene ecosystemen en de beperking van overbevissing.
  • Begeleiden van duurzame visserijpraktijken.
  • De vervuiling van de oceaan te verminderen en het mariene milieu te beschermen tegen afval, vooral plastic afval.
  • Oceaanverzuring, veroorzaakt door de opname van CO2 in de oceanen, tegen te gaan.

Eco-Point en SDG 14

De reinigingsoplossingen van Eco-Point zijn gemaakt van reststromen uit de levensmiddelenindustrie. Het zijn biologische herwinbare grondstoffen die makkelijk afbreken in de natuur. Door innovatieve producten zoals Probio Tabs Floor, die plasticgebruik verminderen en zijn ontworpen met biologisch afbreekbare grondstoffen (soda en citroenzuur), bewandelt Eco-Point een pad naar een meer circulaire productie. We erkennen de noodzaak om schadelijke chemicaliën te vermijden.

Schadelijke chemicaliën

Veel reinigingsmiddelen bevatten chemische stoffen zoals bleekmiddelen en ammoniak die een negatieve invloed hebben op de waterkwaliteit. Bovendien kunnen deze chemicaliën in het water terechtkomen en zich ophopen in de voedselketen, wat uiteindelijk kan leiden tot gevaarlijke niveaus van verontreiniging voor mens en dier. Het is daarom belangrijk om bewust te zijn van welke reinigingsmiddelen we gebruiken en ervoor te zorgen dat we milieuvriendelijke alternatieven vinden om onze bedrijven en werkplaatsen schoon te maken en tegelijkertijd onze waterkwaliteit te beschermen. Eco-Point zet zich maximaal in op circulair produceren: afvalwater wordt voorkomen, hergebruikt/ geregenereerd.

Door deze bewuste benadering streven we niet alleen naar een gezonder maritiem leven, maar naar een wereld waarin duurzaamheid en welvaart hand in hand gaan, varend op de golven van verantwoordelijkheid en respect voor onze kostbare oceanen.

 

Collega Wim bekent kleur

“Ik heb geen groene vingers, maar probeer zoveel mogelijk terug te fluiten naar de vogels”. Collega Wim over zijn groene revolutie.

Lees meer
Donald Martens, Production Manager & Stockyard management, bekent kleur

“Elke druppel op die hete plaat zorgt ervoor dat het opwarmen van de aarde vertraagt en omgedraaid kan worden” 

Lees meer
SDG 14: Duurzame blauwe economie

SDG 14 heeft als doel het behoud en duurzaam gebruik van de oceanen, zeeën en maritieme te helpen, om zo een gezond en veerkrachtig zeeleven te vergroten.

Lees meer