Betaal veilig en snel met iDeal

Een product uitproberen?

Quickscan: in kaart brengen gevaarlijke stoffen

Wijst men u steeds vaker op de risico’s van het werken met gevaarlijke stoffen?

Veiligheid en gezondheid zijn belangrijke aspecten op de werkvloer. De wetgeving wordt aangescherpt, de verantwoordelijkheid van werkgevers groter. Soms zijn er meer vragen dan antwoorden als het gaat om de risico’s van gevaarlijke stoffen.

U vraagt zich misschien af of er binnen uw bedrijf voldoende overzicht is van de gevaarlijke stoffen en of dit misschien beter kan.
Of dat u uit het veiligheidsblad direct kunt opmaken of u met een gevaarlijke stof te maken hebt. Wellicht dat wat meer achtergrondkennis toch wel wenselijk is?
Mogelijk wilt u het gebruik van die gevaarlijke stoffen wel verminderen in volume en kunt u daarbij wel een duwtje in de goede richting gebruiken.

Gratis Quickscan: voor wie?

  • Als het STOP- principe (Substitution (vervanging), Technische controles, Organisatorische maatregelen en Persoonlijke beschermingsmiddelen) voor u nog vragen oproept.
  • U behoefte heeft aan veilige alternatieven.
  • U het gevoel hebt dat u op dit gebied wel hulp en deskundigheid kunt gebruiken, zonder allerlei uurtarieven en (dure) adviseurs.

Stoffen als benzeen, tolueen, ethanol, dichloorethaan, formaldehyde, boorzuur(verbindingen), methyl- en ethylpyrrolidon (NMP en NEP), fenolverbindingen, n-hexaan, lachgas, koolteer, styreen, PER chloorethyleen en xyleen …. Het is is slechts een greep uit de lijst met carcinogene, mutagene en reprotoxische stoffen, oftewel kankerverwekkende stoffen. Deze stoffen kunnen genmutaties veroorzaken en/of gevaarlijk zijn voor de voortplanting.

Wat kan Eco-Point voor u betekenen?

Indien u een actuele RI&E heeft en een stoffenregistratiesysteem, kan Eco-Point de probleemstoffen uitlichten. Vervolgens wordt er gekeken of wij of relaties van Eco-Point hier een alternatief in kunnen bieden.

Collega Fleur bekent kleur - Eco-Point
Collega Fleur bekent kleur

Werken aan een schone, duurzame en veilige omgeving, samen met onze stakeholders. Hoe geeft collega Fleur vorm aan de groene revolutie? Lees het in ons blog.

Lees meer
Testimonial Autoschade Specialist IJzendoorn - Eco-Point
Remosolv Plus, ik zou nooit meer met iets anders willen werken

“Ik snap niet dat mensen nog met thinner werken’’. Aan het woord is Stefan IJzendoorn, autoschade specialist bij IJzendoorn.

Lees meer
Alpla Testimonial Eco-Point
Van 15 spuitbussen remreiniger naar 1 flacon Safeco Fresh

Alpla heeft veilig en ecologisch werken al jaren hoog op de agenda staan. Sinds 2009 zijn we daarom de samenwerking met Eco-Point aangegaan. Vooral voor de matrijzenreiniging hebben we jaren gebruik gemaakt van Duposolv”. Aan het woord is Nico Dedapper, Maintenance Manager bij Alpla Group.

Lees meer