Betaal veilig en snel met iDeal

Een product uitproberen?

Graffiti verwijderen: zo pak je dat aan

Wat is graffiti eigenlijk?

Graffiti zijn vaak zeer kleurrijke tekeningen of tekstuitingen op muren, gevels  of objecten. Het aanbrengen van graffiti gebeurt op verschillende manieren, maar meestal met spuitbussen. Dikwijls anoniem en ongevraagd aangebracht met als doel een statement te maken. Dit soort graffiti kan helaas blijvende schade aanbrengen aan de ondergrond. Maar er is ook graffiti die zeer gewenst is. Denk aan straatreclame en straatkunst. Graffiti is dus meer dan een paar tags of illegale graffiti op treinen, openbare gebouwen en verkeersborden. Sommige graffitischilders hebben, in opdracht, het imago van graffiti een enorme push gegeven.

Graffiti verwijderen

De een classificeert graffiti dus onder kunst, voor anderen zijn de ongewenste ‘masterpieces’ ongewenst en uitingen waar je zo snel mogelijk van af wilt.  Een fikse uitdaging als je tot deze laatste groep behoort, want graffiti weghalen is geen gemakkelijke opgave. De moeilijkheidsgraad hangt af van de ondergrond waarop de graffiti is aangebracht. Bakstenen, natuursteen, beton, hout, glas of kunststof, iedere ondergrond vergt een andere aanpak. Ook is het bepalend welke verf is gebruikt en wanneer de graffiti is aangebracht. Beste is graffiti zo snel mogelijk te verwijderen.  Het verwijderen kost tijd en als de graffiti eenmaal is verwijderd, blijft er soms nog een lelijke schaduwplek achter. Is er ook goed nieuws? Ja, dat is er.

Methodieken om graffiti te verwijderen

Er zijn verschillende mogelijkheden om graffiti te (laten) verwijderen. De beste methode hangt ook af van de afmetingen van de graffiti en de plaats (hoogte) waar het is aangebracht.

  • Stoomreiniging

Een veilige en milieuvriendelijke methode is reinigen middels stoom. Het is de goedkoopste manier om graffiti te reinigen. Het kokendhete water wordt op de gevel gespoten. Door de hoge temperatuur van het stoom wordt de verf week en komt los van de ondergrond. Geschikt voor ondergronden van baksteen, beton, metaal, natuursteen, en pleisterwerk. Echter bij hardnekkige verf en oude graffiti is deze methode niet altijd afdoende.

  • Chemisch reinigen

De meeste graffiti laten zich goed verwijderen met chemische oplosmiddelen. Deze worden meestal met een borstel of vernevelaar aangebracht en vervolgens afgespoeld met water. Agressieve oplosmiddelen kunnen de ondergrond ernstig beschadigen en levert gevaar op voor de verwerker. Het is aan te raden om biologisch afbreekbare reinigingsoplossingen te gebruiken. Liefst zonder gevarensymbolen. Hoe minder gevarensymbolen, hoe kleiner de impact op mens en milieu.

  • Stralen

Een krachtige methode om oude en nieuwe verflagen te verwijderen is stralen. Een procédé die wordt ingezet bij zeer hardnekkige graffiti.

Stralen is een handeling waarbij met behulp van perslucht grit of zand tegen de ondergrond wordt geblazen om de verf te verwijderen. Voorzichtigheid is hier uiterst belangrijk, omdat de kans op beschadiging van de ondergrond aanwezig is.
Er komen bij stralen ook stofdeeltjes vrij die bij inademing zeer schadelijk zijn voor de gezondheid. Natuurlijk zand, dat hiervoor tot voor kort veel gebruikt werd, bevat kwartsstof. Wanneer dit in de longen komt, kan dit silicose veroorzaken. Silicose is een ernstige beroepsziekte aan de longen. Het zand of grit wat gebruikt wordt moet daarom aan speciale eisen voldoen. Er zijn ronddraaiende borstels op de markt die vuil en coatings kunnen verwijderen, zónder de genoemde nadelen.

Preventie

De meeste geschikte reinigingsmethode hangt af van het type ondergrond. Ook de mate van inzuiging van de verf in het materiaal is bepalend. Hoe poreuzer, hoe moeilijker te verwijderen. Met een anti graffiti coating is absorptie van graffiti  te voorkomen. Dit is een speciale coating die er voor zorgt dat de graffiti niet goed hecht en hierdoor makkelijk te verwijderen is. Een soort coating/impregneer dus. De graffiti en de coating kunnen middels hoge druk met warm water verwijderd worden.  Er zijn semi permanente en permanente coatings verkrijgbaar. Bij een semi-permanente coating wordt bij reiniging de graffiti én de coating verwijderd. Bij permanente coatings wordt bij reiniging alleen de graffiti verwijderd en blijft de coating in takt. Deze coatings zijn verkrijgbaar voor ondergronden als metaal of steen.

Producten om graffiti te verwijderen

Het reinigen van graffiti gebeurt vaak nog met onveilige milieubelastende oplosmiddelen. Bijvoorbeeld met ontvlambare vluchtige vloeistoffen als terpentine en aceton. Met alle gevolgen van dien voor de ondergrond, onze bodem en ons oppervlaktewater waar het uiteindelijk terecht komt en ook niet te vergeten de persoon die er mee werkt. Er is gelukkig een batterij aan ecologische graffitiverwijderaars. Let hierbij goed op de gevarentekens. Met graffitiverwijderaars zonder gevaarsymbolen op het gebruiksetiket weet u zeker dat de intrinsieke gevaren minimaal zijn.

Veilig graffiti verwijderen

In ons lab in Halsteren ontwikkelen we al  30 jaar ecologische reinigingsoplossingen. Vanuit onze intrinsieke waarde zoeken we steeds naar innovatieve oplossingen die verder gaan dan goede bedoelingen, zonder gekonkelefoes, zonder window dressing.  Ons plezier is lokaal mooie veilige producten ontwikkelen die geen gevarensymbolen nodig hebben. Dus geen vlamtekens of dode bomen en vissen op de verpakking. Zonder concessies te doen aan de oploskracht van onze fabricaten.

Ecologische graffiti verwijderaars zijn E.P. Proplex en Remopaint NF. Veilige producten voor de mensen die er mee werken, maar ook voor gebouwen en voertuigen. Geheel gevaarsymboolvrij.

Veilig ontvetten met E.P. Bio Degreaser

Hydrauliek olie verwijderen met een gevaarsymboolvrij product? Het kan! Laborant Stefan was te gast bij Dieseko Group BV en demonstreert de krachtige ontvettende werking van E.P. Bio Degreaser.

Lees meer
Het blauwe goud, hoe lang nog vanzelfsprekend?

Woensdag 28 september is het de Nationale kraanwaterdag. Nederlandse drinkwaterbedrijven zetten zich gezamenlijk in om het drinken van kraanwater te stimuleren op basisscholen.

Lees meer
Gevaarsymboolvrij. Wat betekent dat nu eigenlijk?

Een groot deel van de reinigingsoplossingen van Eco-Point zijn gevaarsymboolvrij. Wat betekent dat nu eigenlijk?

Lees meer