Betaal veilig en snel met iDeal

Ontvang proefmonster

Vervanger voor ethanol

De industriële oplossingen van Eco-Point

Eco-Point heeft een aantal producten die ingezet kunnen worden als vervanger voor ethanol. Verschillende van deze ethanolvervangers (Safeco, Natusafe en E.P Hyprox) hebben een hoog vlampunt, dus in tegenstelling tot ethanol zeer veilig om mee te werken. Bij ontvettingswerkzaamheden werken deze producten minimaal gelijkwaardig aan ethanol.

Safeco is een snel werkende reiniger/ontvetter gebaseerd op veilige en makkelijk afbreekbare oplosmiddelen, voor de verwijdering van allerlei vervuilingen in een automotive gerelateerde omgeving zoals olie, vet, lijmen, kitten, harsen etc. en behoeft geen gevaarsymbolen.

Natusafe is een snelwerkende biologisch afbreekbare reiniger/ontvetter voor de verwijdering van allerlei vervuilingen in een automotive gerelateerde omgeving waar lijmen, kitten, harsen etc. voorkomen. Behoeft geen gevaarsymbolen!

E.P. Hyprox is een veilig waterverdunbaar alternatief voor alle types gevaarlijke, schadelijke en milieubelastende reinigers met ethanol welke gebruikt worden bij reiniging van ruiten en computerhardware. Het is volledig biologisch afbreekbaar en heeft in verdunde vorm een hoog, veilig vlampunt.

 

vervanger voor ethanol

Wat is ethanol alcohol precies?

Alcohol is een verzamelnaam. Ethanol valt onder de alcoholen, een stofklasse in de chemie. Er bestaan dus verschillende soorten alcohol. De bekendste variant is ethanol (ook wel ethylalcohol genoemd).

 

Waar wordt ethanol ingezet

Het kan worden gebruikt voor industriële doeleinden, maar ook voor menselijke consumptie in bijvoorbeeld medicijnen of drank. Ethanol alcohol heeft een ontsmettende werking en is een vluchtige stof. Dat betekent dat de stof snel verdampt. Het is ook zeer brandbaar. Door hun hoge verdampingsgraad en vetoplossend vermogen wordt ethanol als oplosmiddel nog steeds op grote schaal gebruikt in verven, lakken, lijmen en in reinigings- en ontvettende middelen.

 

Wat zijn de gevaren van ethanol?

Ethanol is een vluchtige kleurloze, heldere vloeistof, die in veel productieprocessen wordt gebruikt. Werknemers kunnen ermee in aanraking komen in de vorm van damp, die ze dan inademen, of via de huid, bijvoorbeeld bij het desinfecteren. Dat kan nadelige gezondheidseffecten hebben. In Nederland staat ethanol op de SZW lijst als zijnde kankerverwekkend. (In o.a. België en Duitsland is dat (nog) niet het geval.) Afhankelijk van de duur en aard van de blootstelling aan ethanol kunnen de effecten voor de mens verschillen. Daarom stelt de overheid voor ethanol op de werkplek, net als voor veel andere stoffen, een maximaal aanvaarde concentratie (MAC-waarde) vast.

 

Opslag en vervoer

Ethanol is een zeer brandbare stof. Dit heeft gevolgen voor het vervoer, de opslag en het werken met deze stof.