Payez en toute sécurité et rapidement avec iDeal

Teer, tectyl en bitumen verwijderen

Teer verwijderen

Teer verwijderen: een hardnekkige klus die het beste met behulp van professionele producten uitgevoerd kan wordem. Teer is een product dat ontstaat bij het verhitten van plantaardig materiaal zoals hout of steenkool, onder uitsluiting van lucht. U kunt het herkennen aan de karakteristieke geur en de donkere, kleverige, taaie substantie. Een substantie die niet gemakkelijk wordt verwijderd. Teer komt vaak voor op voertuigen, zoals auto’s of werkvoertuigen. Uitdagingen rondom teer verwijderen, evenals tectyl of bitumen verwijderen, spelen dan ook met name bij garages, defensie, wegenbouw en de spoorwegen.

 

Teer verwijderen van auto

Teer komt misschien wel het meest voor op voertuigen. Teer wordt vaak gebruikt bij de aanleg van nieuwe wegen. Is de teer nog niet geheel uitgehard terwijl er al wel overheen gereden wordt? Dan hecht het zich aan de autolak. Dit vuil is niet goed te verwijderen met sop of water, hiervoor zijn krachtige, speciale reinigingsmiddelen nodig.

Voor teer verwijderen van een auto gebruikt men vaak zeer schadelijke oplosmiddelen zoals methyleenchloride of nmp en nep (beide reprotoxisch). Snelle verdamping van methyleenchloride zorgt voor een schadelijke werkomgeving door hoge concentraties in de lucht en kan hierdoor een bijdrage leveren aan O.P.S. (organo psycho syndroom of “schildersziekte”). Dit is een onomkeerbare aantasting van de hersenen door inademing van schadelijke oplosmiddelen. Daarnaast is methlyeenchloride een verdacht carciogeen. Daarmee is het dus niet alleen schadelijk voor het milieu, maar kan het ook nog eens ontzettend schadelijk zijn voor mensen (medewerkers). Eco-Point is er in geslaagd een alternatief te ontwikkelen dat duurzaam, milieuvriendelijk en ecologisch afbreekbaar is: Multisol 210. Dit middel is een veilige, krachtige, verdikte reiniger speciaal ontwikkeld voor de verwijdering van bituumverven en andere bituum- en teerhoudende vervuilingen.

 

 

Tectyl verwijderen

Waar je in veel gevallen niks kan doen aan teer op de auto, is dat met tectyl anders. Tectyl is een middel die een voertuig kan beschermen tegen corrosie en roest. De roest of corrosie begint vaak op een klein plekje en wordt al snel groter naarmate je er niets mee doet. Is het voertuig behandeld met tectyl? Dan is de kans op roest en corrosie kleiner. Echter, kan het ook voorkomen dat tectyl op andere plekken op het voertuig terecht komt. De tectyl verwijderen is dan noodzakelijk. Dit is, net als teer verwijderen, een lastige klus waar goede reinigingsmiddelen bij nodig zijn. Ook hier biedt Eco-Point een oplossing voor, namelijk de Solvega 300. De Solvega 300 is een gevaarsymboolvrij product!

 

Bitumen verwijderen

Bitumen verwijderen: hoe pak je dat op een milieuvriendelijke manier aan? Bitumen is dakbedekking en is een op aardolie gebaseerde stroperige vloeistof. Het wordt ook wel dakleer genoemd. Bij een normale omgevingstemperatuur, zoals in Nederland, wordt het een vaste substantie dat zorgt voor de bitumen dakbedekking. Dit maakt bitumen verwijderen geen gemakkelijke klus. Zitten de bitumen al lang op het dak? Dan zijn de lagen vaak heel taai en vastgeplakt aan het dak. De bitumen verwijderen vergt dan een speciale aanpak met goede reinigingsmiddelen. Safeco is een snel werkende reiniger/ontvetter gebaseerd op veilige en makkelijk afbreekbare oplosmiddelen, voor de verwijdering van allerlei vervuilingen in een automotive gerelateerde omgeving zoals olie, vet, lijmen, kitten, harsen etc. en behoeft geen gevaarsymbolen.