Solveco YPSurface tension improving degreaser

Solveco YP, is een uiterst mensvriendelijke reiniger/ontvetter voor kaal metaal (casco schip).

Solveco YP, is een uiterst mensvriendelijke reiniger/ontvetter voor kaal metaal (casco schip). Veilig in gebruik vanwege het ontbreken van aromaten, tevens is het product geurloos en ontbreekt dus de vervelende ‘thinner geur’. Het product is ontwikkeld voor het verwijderen van olie, vet en siliconen.

Meer weten over dit product? Of meteen een testmonster aanvragen? Neem contact op met een van onze specialisten.

Of bel 0164 63 25 55

Problematiek

 • scheepshuiden zijn verontreinigd met diverse vervuilingen zoals atmosferische vervuiling maar ook olie en vet en dienen zeer goed ontvet te worden i.v.m. hechting van het laksysteem.
 • verdunningen en thinners tonen in de praktijk aan dat blistering en onthechting nog steeds regelmatig voorkomen mede veroorzaakt door het snel verdampen van het oplosmiddel (opgeloste vervuiling hecht zich terug vast op het oppervlak door te snel verdampen van oplosmiddel).
 • voor het ontvetten van scheepshuiden worden nog steeds zeer vluchtige organische oplosmiddelen ingezet.
 • vluchtige organische oplosmiddelen (VOS) tasten het centrale zenuwstelsel aan en dit verschijnsel wordt Organo Psycho Syndrom (OPS) genoemd en zorgt voor onomkeerbare klachten (hoofdpijn, duizeligheid, moeheid, vergeetachtigheid) bij mensen die regelmatig en voor langere tijd met deze producten in aanmerking komen.
 • de gebruikte doeken dienen opgeslagen te worden in een geschikte afsluitbare container om zelfontbranding te voorkomen.
 • een vluchtig oplosmiddel verdampt zeer snel, hiervoor ontrekt het warmte uit het oppervlak waardoor het oppervlak kouder wordt dan zijn omgeving en er ontstaat een (vaak onzichtbare) condenslaag. Te vroeg aanbrengen van de verflaag kan leiden tot onthechting van het laksysteem.

De oplossing

Solveco YP is het veilige en doeltreffende antwoord op de dagelijkse, specifiek scheepshuiden ontvettingsproblemen. Daar waar niet met alkalische waterverdunbare reinigers ontvet kan worden is Solveco YP het veilige alternatief.

Speciale voordelen

 • hoog vlampunt >60°C, lage dampspanning
 • vrij van aromaten en verspreidt geen schadelijke dampen
 • praktisch geurloos
 • bevat geen ethylacetaat, tolueen, xyleen of gechloreerde koolwaterstoffen zoals methyleenchloride
 • oppervlakte energie verhogende werking waardoor betere hechting van primer en lak
 • Lagere reinigingskosten door efficiënt verbruik
 • laat geen residu achter en is niet geleidend

De toepassing

Zie werkwijze.

Opmerkingen

Het is aanbevolen om oplosmiddelbestendige handschoenen te dragen tijdens het ontvetten en reinigen. Tevens voorkomt het dragen van handschoenen dat het te spuiten oppervlak verontreinigd wordt met zouten en vetten via handcontact. Vanwege huidvet.

Werkwijze

Voor het ontvetten:

Wanneer er zich zouten en/of atmosferische vervuilingen op de scheepshuid bevinden raden wij u aan deze eerst te behandelen met een verdunde oplossing (1:40) E.P. Bio-Power YP, surface degreaser non-solvent.

Ontvettingsproces volgens het twee doeken systeem (two cloth system):

Benat een doek met Solveco YP en reinig het oppervlak. Wrijf het oppervlak hierna droog met een schone droge doek. Gebruik altijd twee doeken omdat u met de eerste doek het vuil/vet benat, losweekt, verplaatst en maar slechts gedeeltelijk opneemt cq. weghaalt. Dat laatste doet u met de tweede doek.

Note:
Ontvetten is nodig om verontreinigingen te verwijderen. Als er niet goed wordt ontvet zullen eventueel aanwezige siliconen, olie en/of vetresten op het oppervlak achterblijven wat zal leiden tot defecten in de hierop aan te brengen laklaag. Indien er toch contact is geweest herhaal dan de procedure zoals hierboven is beschreven.

Nadat het oppervlak is ontvet is het noodzakelijk contact met de blote hand te voorkomen aangezien dit zal leiden tot het opnieuw verontreinigen van het oppervlak met o.a. zouten van de huid. Dit zal blistering of onthechting van de laklaag tot gevolg hebben. Zo is het ook van belang in de omgeving van het te spuiten voertuig het gebruik van handcrème etc. te voorkomen.

De meest efficiënte wijze om grote oppervlakken te reinigen is van beneden naar boven en vervolgens nogmaals van boven naar beneden. Hiermee wordt voorkomen dat vuil en of andere verontreiniging achterblijft.

Controle ontvetting:

De productadviseur beschikt over een testkit om nauwkeurig te bepalen in hoeverre uw ondergrond is ontvet, hiermee bouwt u een extra zekerheid in om onthechting in uw laksysteem te voorkomen.

Verpakking

Eco-Point International verpakt haar producten in metaal of in polyethyleen H.D. en neemt bij vervolgorders lege/schone verpakking kosteloos retour voor recycling of reconditionering. P.E. heeft bij verbranding geen schadelijk effect op het milieu.
Sprayflessen van Eco-Point International zijn gemaakt van PE of PET: licht van gewicht, gering grondstofverbruik per verpakking, gering energieverbruik bij productie, vrijwel onbreekbaar, dus een lange levensduur, geringe hoeveelheden afval bij productie en latere recycling, geen schadelijke stoffen bij verbranding, 100% recyclebaar.

Alle onderhouds- en reinigingsmiddelen voor de sector 'Yachtpainting'

Ervaar nu zelf de unieke aanpak van Eco-Point

Gratis testmonster aanvragen
Contact opnemen
 • Producten zonder gevarensymbolen
 • Eigen laboratorium en kenniscentrum
 • Persoonlijk advies op locatie
 • Ecologisch en economisch in gebruik
 • Specialist in professionele reinigingsproducten

Vind hier uw onderhouds- en schoonmaakmiddelen

Downloads