Betaal veilig en snel met iDeal

Een product uitproberen?

Quick Scan

Gevaarlijke stoffen in kaart brengen

Gratis Quick Scan: voor wie?

  • Als het STOP- principe (Substitution (vervanging), Technische controles, Organisatorische maatregelen en Persoonlijke beschermingsmiddelen) voor u nog vragen oproept
  • U behoefte heeft aan veilige alternatieven
  • Het gevoel hebt dat u op dit gebied wel wat hulp en deskundigheid kunt gebruiken, zonder dat er allerlei uurtarieven en (dure) adviseurs op u afgestuurd worden.

Quick Scan

Laat hier je gegevens achter dan zullen wij zo snel mogelijk contact met je opnemen.

Adres(Vereist)
Nieuwsbrief

U vraagt zich misschien af of er binnen uw bedrijf voldoende overzicht is van de gevaarlijke stoffen of dat het misschien beter kan. Wellicht dat wat meer achtergrondkennis toch wel wenselijk is? Eco-Point kan u daarbij helpen met de gratis Quick Scan. Hierbij worden de gevaarlijke stoffen in kaart gebracht en gekeken naar mogelijke alternatieven.

Stoffen als benzeen, tolueen, ethanol, dichloorethaan, formaldehyde, boorzuur(verbindingen), methyl- en ethylpyrrolidon (NMP en NEP), fenolverbindingen, n-hexaan, lachgas, koolteer, styreen, PER chloorethyleen en xyleen ….het is is slechts een greep uit de lijst met carcinogene, mutagene en reprotoxische stoffen, oftewel kankerverwekkende stoffen, stoffen die genmutaties kunnen veroorzaken en/of gevaarlijk zijn voor de voortplanting.

 

Wat kan Eco-Point voor u betekenen?

Indien u een actuele RI&E heeft en een stoffenregistratiesysteem kunnen de probleemstoffen eruit gelicht worden en bekeken of wij of relaties van Eco-Point hier een alternatief in kunnen bieden.

 

Hoe gaat de Quick Scan in zijn werk?

  1. Onze productadviseur maakt een afspraak en inventariseert welke chemicaliën worden ingekocht.
  2. Het gevaar van de diverse producten wordt ingeschat.
  3. Voor de gevaarlijke producten worden alternatieve aangeboden.
  4. Eco-Point zorgt voor nazorg en geeft de mogelijkheid om het proces in de rest van de organisatie nader toe te lichten en de medewerkers te trainen.

Eco-Point heeft unieke vervangers zoals remmenreinigers, ontvetters, inkt-, verf- en lijmverwijderaars. Veilige vervangers, volledig vrij van alle gevarensymbolen.