E.P. BiozymeEcologisch verantwoord, biologisch natuurproduct als onderhoudsmiddel voor rioleringen, septic tanks en vetvangputten. Voor het afbreken van zowel natuurlijke als minerale oliën en vetten.

E.P. BioZyme. Ecologisch verantwoord, biologisch natuurproduct als onderhoudsmiddel voor rioleringen, septic tanks en vetvangputten. Voor het afbreken van zowel natuurlijke als minerale oliën en vetten.

E.P. BioZyme is een biologisch product, bestaande uit een mengsel van bacteriën en enzymen. E.P. BioZyme is ontwikkeld voor het op een natuurlijke manier reinigen en onderhouden van rioolbuizen, septic tanks en vetvangputten. Door de vaak verstoorde ecologische balans in evenwicht te brengen, voorkomt E.P. BioZyme verstoppingen en stankoverlast en verminderd het de kosten van leegzuigen, ontstoppen en reinigen van dergelijke afvoersystemen.

Witte drum 10 liter
Verpakking Prijs
Witte drum 10 liter Log eerst in
Witte drum 20 liter Log eerst in
Drum 60 liter Log eerst in
Drum 200 liter kunststof Log eerst in
Multibox 1000 ltr Log eerst in
Toevoegen aan winkelwagen

Meer weten over dit product? Of meteen een testmonster aanvragen? Neem contact op met een van onze specialisten.

Of bel 0164 63 25 55

Problematiek

• lozen van diverse vervuilingen via het rioolsysteem is niet altijd gewenst of geoorloofd
• vet, olie en ander organisch afval wordt niet afgebroken en veroorzaken verstoppingen en stank
• verstoppingen zorgen voor dure, extra werkzaamheden zoals ontstoppen, breekwerk etc.
• chemische ontstoppers zijn milieubelastend, zeer corrosief, gevaarlijk voor de mens en tasten het rioolsysteem aan
• leegzuigen en reinigen van een vetvangput is een kostbaar en vervelend karwei, dus moet tot een minimum beperkt worden
• vetvangputten bevatten vaak plantaardige, dierlijke én minerale oliën en vetten welke door gebruik van een smalle selectie van bacteriestammen slechts beperkt worden afgebroken en dus de frequentie van leegzuigen niet drastisch verlagen

De oplossing

E.P. BioZyme is een puur-natuur-product bestaande uit mengsel van diverse "slapende" bacteriën, die actief worden zodra ze in contact komen met divers organisch afval. E.P. BioZyme is het middel om verstoppingen ecologisch verantwoord te voorkomen en tevens een reductie te bewerkstelligen in de hoeveelheid chemisch afval die, tegen hoge kosten, moet worden ingezameld. E.P. BioZyme breekt al een groot gedeelte van de (minerale) vervuiling in de vetvangput af, zodat de leegzuigfrequentie significant gereduceerd kan worden. E.P. BioZyme werkt preventief qua rioolonderhoud en voorkomen is toch altijd beter dan genezen.

Bij een concentratie van 50% t/m 85% is het product gelabeld met een uitroepteken (H319).
Bij een concentratie lager dan 50% is het product gevaarsymboolvrij.

Speciale voordelen

• E.P. BioZyme is een product van moeder natuur
• E.P. BioZyme werkt preventief en bevat alle noodzakelijke bacteriën en enzymen voor afbraak van dierlijke, plantaardige en minerale oliën en vetten.
• E.P. BioZyme is eenvoudig in gebruik: regelmatig een kleine hoeveelheid doseren is al voldoende
• E.P. BioZyme is veilig voor mens, milieu en materiaal
• E.P. BioZyme vervangt de gevaarlijke agressieve chemische ontstoppers op basis van zuren en logen (denk aan zwavelzuur en caustic soda)
• E.P. BioZyme verminderd de leegzuigfrequentie van vetvangputten significant
• E.P. BioZyme verminderd stank en nare luchtjes
• E.P. BioZyme zorgt voor versnelde afbraak van organisch afval zoals eiwitten, vetten, oliën, cellulose etc., maar tevens van minerale conserverings-, smeer- en motorolie.
• E.P. BioZyme herstelt het ecologische evenwicht in afvoersystemen
• E.P. BioZyme bestaat uit veilige, niet pathogene bacteriën en enzymen

De toepassing

E.P. BioZyme kan ingezet worden voor alle soorten afvoersystemen, septic tanks, wastafels, schrobputten en vetvangputten en voor bevordering van composteringsprocessen. Gebruik voor een optimale werking de BioZyme doseerunit, voor gebruik zie speciale bijlage.
Tevens zorgt E.P. BioZyme voor een versnelde afbraak van gemorste olie op zowel harde als poreuze ondergronden.
Voor een goed resultaat is een regelmatige toepassing noodzakelijk. Kies voor een dagelijkse of wekelijkse behandeling en wijk hier niet vanaf! E.P. BioZyme werkt optimaal bij temperaturen tussen 15°C en 35°C. Bij temperaturen boven 50°C kunnen de micro-organismen vernietigd worden, bij temperaturen onder de 4°C gaan de bacteriën terug in ‘slapende’ toestand.
E.P. BioZyme verliest haar werking indien er agressieve schoonmaakmiddelen door het systeem gespoeld worden. Voeg in dit geval een nieuwe dosering E.P. BioZyme toe.

Opmerkingen

E.P. BioZyme heeft de erkenning Groen Gedaan! gekregen.

De erkenning Groen Gedaan! wordt verstrekt aan producenten van producten waaraan eisen worden gesteld in het kader van de certificering Duurzaam Repareren, Duurzaam Herstel en/of Duurzaam Autowassen.

Werkwijze

Bij het gebruik van E.P. BioZyme is een regelmatige dosering van “levensbelang”, hierbij kan gekozen worden voor een manuele of automatische dosering.
Bij manuele dosering in vetvangputten dient opgestart te worden met een toevoeging van ca 0.5 % van het totaal volume (5 liter toevoegen per 1000 liter inhoud). Verder dient een dagelijkse dosis te worden toegevoegd van 200 ml per 1000 liter. Voor automatische dosering en verder gebruik zie speciale bijlage.
Belangrijk is dat gedoseerd wordt nadat alle reinigingswerkzaamheden zijn uitgevoerd: toepassen juist voordat de instelling wordt verlaten.
Bij gebruik bij incidenten en vlekken, eventueel eerst reinigen met een neutraal of mild alkalisch product (E.P. Neutrax, Eco-Press) daarna eenmalig de E.P. BioZyme opbrengen, waarna het zijn werk kan doen.

Verpakking

Eco-Point International verpakt haar producten in metaal of in polyethyleen H.D. en neemt bij vervolgorders lege/schone verpakking kosteloos retour voor recycling of reconditionering. P.E. heeft bij verbranding geen schadelijk effect op het milieu.

Sprayflessen van Eco-Point International zijn gemaakt van PE of PET: licht van gewicht, gering grondstofverbruik per verpakking, gering energieverbruik bij productie, vrijwel onbreekbaar, dus een lange levensduur, geringe hoeveelheden afval bij productie en latere recycling, geen schadelijke stoffen bij verbranding, 100% recycleb

Alle onderhouds- en reinigingsmiddelen in de categorie 'Overige'

Ervaar nu zelf de unieke aanpak van Eco-Point

Gratis testmonster aanvragen
Contact opnemen
  • Producten zonder gevarensymbolen
  • Eigen laboratorium en kenniscentrum
  • Persoonlijk advies op locatie
  • Ecologisch en economisch in gebruik
  • Specialist in professionele reinigingsproducten

Vind hier uw onderhouds- en schoonmaakmiddelen

Downloads