Quick Scan; in kaart brengen gevaarlijke stoffen

 

U vraagt zich misschien af of er binnen uw bedrijf voldoende overzicht is van de gevaarlijke stoffen of dat het misschien beter kan. Wellicht dat wat meer achtergrondkennis toch wel wenselijk is? Eco-Point kan u daarbij helpen met de gratis quick-scan. Hierbij worden de gevaarlijke stoffen in kaart gebracht en gekeken naar mogelijke alternatieven.

Gratis Quick Scan: voor wie?

 • Als het STOP- principe (Substitution (vervanging), Technische controles, Organisatorische maatregelen en Persoonlijke beschermingsmiddelen) voor u nog vragen oproept
 • U behoefte heeft aan veilige alternatieven
 • Het gevoel hebt dat u op dit gebied wel wat hulp en deskundigheid kunt gebruiken, zonder dat er allerlei uurtarieven en (dure) adviseurs op u afgestuurd worden.

Stoffen als benzeen, tolueen, ethanol, dichloorethaan, formaldehyde, boorzuur(verbindingen), methyl- en ethylpyrrolidon (NMP en NEP), fenolverbindingen, n-hexaan, lachgas, koolteer, styreen, PER chloorethyleen en xyleen ....het is is slechts een greep uit de lijst met carcinogene, mutagene en reprotoxische stoffen, oftewel kankerverwekkende stoffen, stoffen die genmutaties kunnen veroorzaken en/of gevaarlijk zijn voor de voortplanting.

Wat kan Eco-Point voor u betekenen?

Indien u een actuele RI&E heeft en een stoffenregistratiesysteem kunnen de probleemstoffen eruit gelicht worden en bekeken of wij of relaties van Eco-Point hier een alternatief in kunnen bieden.

Hoe gaat de Quick Scan in zijn werk?

 1. Onze productadviseur maakt een afspraak en inventariseert welke chemicaliën worden ingekocht.
 2. Het gevaar van de diverse producten wordt ingeschat.
 3. Voor de gevaarlijke producten worden alternatieve aangeboden.
 4. Eco-Point zorgt voor nazorg en geeft de mogelijkheid om het proces in de rest van de organisatie nader toe te lichten en de medewerkers te trainen.

Eco-Point heeft unieke vervangers zoals remmenreinigers, ontvetters, inkt-, verf- en lijmverwijderaars. Veilige vervangers, volledig vrij van alle gevarensymbolen.

Contactformulier

Meer weten over onze veilige onderhouds- en reinigingsproducten? Persoonlijk advies nodig of vragen? Vul het contactformulier in, dan nemen we zo snel mogelijk contact met u op, of bel 0164-632555. Let op: wij leveren alleen producten aan de zakelijke markt.

 

 

Vraag de gratis Quick Scan aan

Uw gegevens

Ik geef toestemming om mijn gegevens te verwerken en heb in de privacyverklaring gelezen wat Eco-Point met mijn gegevens doet.

Ervaar onze unieke aanpak

 • Producten zonder gevarensymbolen
 • Eigen laboratorium en kenniscentrum
 • Persoonlijk advies op locatie
 • Ecologisch en economisch in gebruik
 • Specialist in professionele reinigingsproducten