Betaal veilig en snel met iDeal

Een product uitproberen?

Gevaarsymboolvrij. Wat betekent dat nu eigenlijk?

Een groot deel van de reinigingsoplossingen van Eco-Point zijn gevaarsymboolvrij. Wat betekent dat nu eigenlijk? Om dat goed te kunnen begrijpen maken we allereerst een onderscheid tussen mengsels en stoffen. Onze reinigingsoplossingen, zoals bijvoorbeeld E.P. Neutrax, zijn mengsels. Mengsels bevatten verschillende stoffen die opgelost zijn in water. Deze stoffen hebben soms een gevarenaanduiding nodig.

Waarom gebruiken we gevaarsymbolen?

Een gevaarsymbool is een gevaaraanduiding. Gevaarsymbolen zijn ontworpen om te waarschuwen voor gevaarlijke stoffen. De gevaarsymbolen worden internationaal gebruikt. Totaal zijn er  9 verschillende gevaarsymbolen. Sommige stoffen hebben meerdere gevaarsymbolen nodig. Zo kan een stof bijvoorbeeld bijtend en ontvlambaar zijn. Producenten zijn verplicht om de vereiste symbolen op het etiket te plaatsen. De symbolen staan tevens in de SDS (Safety Data Sheet), de veiligheidsinformatiebladen van een product vermeldt.

Veiligheidsinformatie

Onder rubriek 2 van het veiligheidsblad staan de betreffende symbolen afgebeeld met daaronder de gevaaraanduidingen die het product vereist. De gevaarsymbolen geven de verplichte veiligheidsaanbevelingen aan. Deze aanbevelingen moeten ook op het etiket staan. Dit verschilt uiteraard per product. Een symbool kan ook op een bepaald product andere gevaarszinnen hebben als bij een ander product.

Wanneer een gevaarsymbool?

Stoffen die geen gevarenaanduiding nodig hebben zie je niet terug in de SDS. Stoffen die wel een gevaaraanduiding nodig hebben moeten vanaf bepaalde percentages vermeldt staan in rubriek 3 van het SDS.  Er zijn vastgestelde richtlijnen voor deze percentages beschreven in de richtlijn voor SDS; 1907/2006.

De stoffen die een gevaaraanduiding nodig hebben, moet je per categorie bij elkaar optellen. Het betreft de categorieën;

  • fysische gevaren; bijvoorbeeld vlamteken
  • acute gezondheidsgevaren; bijvoorbeeld uitroepteken of corrosief symbool
  • gezondheidsgevaren op de langere termijn; radiant man
  • milieugevaren; dode boom/ dode vis

Gevaarsymbolen - Eco-Point

Concentratiegrens categorie

Kom je vervolgens bij het optellen van de percentages van deze categorieën boven de concentratiegrens uit dan krijgt het mengsel een bepaalde gevaaraanduiding of gevaarsymbool. Die vind je dan terug in rubriek 2.2 van het SDS. Die regelgeving ligt vast in de Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].  Nemen we het product E.P. Neutrax weer als voorbeeld, dan komt dit product op basis van de concentratiegrens uit met H319 en dat betekent een uitroepteken als gevaarsymbool.

Verandering gevarensymbolen bij verdunningen

Nu is E.P. Neutrax een geconcentreerd product welke voor gebruik verdund moet worden. Wanneer het product wordt verdund met water, dan neemt het percentage aan stoffen af en valt deze onder de concentratiegrens voor H319. En dat betekent dat er geen gevaarsymbool nodig is. Dus wanneer je 70% E.P. Neutrax neemt (of minder) en aanvult met water vervalt de H319 en is het product gevaarsymboolvrij! E.P. Neutrax is reeds gebruiksklaar vanaf 2% en dat ligt dus ver onder die grens van 70%!

Klik hier voor een gevaarsymboolvrij proefmonster

 

Proleco NF: De Nieuwe Standaard in Handhygiëne

We hebben geweldig nieuws: we hebben een geüpgrade Proleco NF handzeep ontwikkeld! Deze industriële handzeep is speciaal ontwikkeld om vervuilde handen efficiënter en snel schoon te maken, zonder afbreuk te doen aan het verzorgende karakter.

Lees meer
Ultrasoon Reiniging - Variclean - Eco-Point
🔊 Samen Sterker in Ultrasoon Reiniging

De synergie tussen onze geavanceerde reinigingsoplossingen en de expertise van Variclean heeft de lat voor ultrasoon reiniging in Nederland en Duitsland hoger gelegd. Ontdek onze ultrasoon reinigingstoepassingen, allemaal vrij van gevaarsymbolen.

Lees meer
Hoe Eco-Point bijdraagt aan SDG 3 - Eco-Point
Hoe Eco-Point bijdraagt aan SDG 3

SDG 3, het derde Duurzame Ontwikkelingsdoel van de Verenigde Naties, richt zich op een goede gezondheid en welzijn voor iedereen. Lees hier hoe Eco-Point bijdraagt aan SDG 3.

Lees meer